Tattoo Info

Je bent van plan een tattoo te laten aanbrengen. Wij vinden het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico's. Omdat het bij het aanbrengen van een tattoo gaat om een huiddoorborende handeling moet door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door je zelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tattoo er niet mooier op maken.

Onder de 16 jaar wordt sterk afgeraden een tattoo te laten aanbrengen.

Voordat je een tattoo laat aanbrengen wordt je gevraagd een toestemingsformulier in te vullen (een verklaring). In dit toestemmingsformulier staan o.a een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeërder en wordt vertrouwelijk behandeld.
Tijdens het aanbrengen van een tattoo wordt met kleine naalden inkt-en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding. De inkt-en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de VWA, Keuringsdienst van Waren. Voordat de tattoo wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Wanneer het nodig is wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een tattoo moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door de huid heen gaat mag nooit eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen wordten aangeraakt. De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou gebruikt worden. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tattoo worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten deze schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De tatoeërder draagt tijdens het aanbrengen van de tattoo handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je huid. Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgt en afgedekt.
Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raden we je af om een tattoo te laten aanbrengen.
 - Diabetes
 - Hemofilie
 - Chronische huidziekte
 - Contactallergie
 - Immuunstoornis
 - Hart-en vaatafwijkingen
 - Bij het gebruik van antistollingsmiddelen
 - Op plaatsen waar je plastische chirurgie of radio therapie hebt ondergaan
 - Op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op 
   het lichaam voor doen.
Tijdens het aanbrengen van een tattoo mag je niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Ook indien u zwanger bent raden wij u af om een tattoo te laten aanbrengen. Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn (b.v medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d)
Verder zijn nog een aantal regels en richtlijnen waar wij ons aan houden:

- Na 2 keer niet nakomen van een afspraak is het maken van een nieuwe niet meer mogelijk. Eventuele aanbetalingen worden dan ook niet terugbetaald.
 -Op alle foto's en ontwerpen berust het auteursrecht.
Verveelvoudiging en/of verspreiding zonder de vereiste toestemming Diana is dan ook niet toegestaan.
Tenzij anders afgesproken blijven de foto's en ontwerpen eigendom van Haarlem Tattoo.
- Alcohol of drugs gebruik wordt niet getolereerd. (Mocht ik hier achter komen dat je toch hebt gebruikt voor de tattoo sessie dan mag /en kan ik je weigeren. De aanbetaling vervalt hierbij.
- Tuurlijk mag je support meenemen, maar niet meer dan twee personen, anders wordt het te druk in de ruimte. Het is van zelf sprekend dat de support jou niet onnodig nerveus maakt of onwennig laat zijn.
- Prijs per mail op vragen. Let op!! gegeven prijs per e mail zijn richtprijzen, de prijzen kunnen goedkoper of duurder uitvallen, definitieve prijzen worden alleen in de studio zelf gegeven.
- Betalingen. Uitsluitend a contant of met de pin. .
- Foto´s maken. Dat is geen probleem, maar ik wil het wel van tevoren weten. (flits en zo..)

Het aanbrengen van een tattoo.

Je gezondheid.
-Kinderen onder de vijftien jaar hebben geen toegang, het is verboden om kinderen jonger dan 16 jaar te tatoeëren. Ik houd mij daaraan.

- Bij twijfel kan ik vragen om je id bewijs. Dit mag ik ook.

- Voor het maken van een afspraak voor het zetten van de tattoo verzoek ik om een aanbetaling. Wanneer ik deze ontvangen heb, staat de afspraak vast. Eerder niet. De aanbetaling en eventuele schetskosten moeten vooraf voldaan worden. Betaling kan via Pin of contant.

- Een afspraak kun je maken via de telefoon of via de mail. Let op, je kunt alleen annuleren door te bellen. Wanneer je me niet gesproken hebt, heb ik de annulering niet doorgekregen. 

-  Ook als je een controle / garantie afspraak niet nakomt, of tijdig (24 uur van te voren) afzegt,  vervalt alle garantie. Je moet dan bij een vervolg afspraak weer materiaal kosten betalen, deze zijn 50 euro. Garantie op kleur betreft 3 maanden, binnen 3 maanden kan je gratis opnieuw je tattoo bij laten kleuren.

- De restitutie van een aanbetaling vervalt bij het niet nakomen van een afspraak of controle afspraak, tenzij je optijd hebt afgemeld.-Toestemming formulier. Dit is verplicht en voor jouw en mijn duidelijkheid van belang. Zo krijgen we geen verrassingen en zijn we op de hoogte van de rechten 

Populaire posts van deze blog

Van ontwerp tot tattoo

moeders, zussen, tantes, nichtjes...